Ağız yüksek miktarda bakteri bulunduran bir alandır. Bu bakteriler tükettiğimiz gıdaların geride bıraktıkları tortulardan meydana gelir. Özellikle unlu ve şekerli dediğimiz karbonhidrat ağırlıklı beslenme ağızdaki bakteri oluşumunu artıran bir durumdur.

Bu yüzdendir ki her öğünden sonra mutlaka etkin bir şekilde dişler fırçalanmalı ve ağız bakım ritüelinde mutlaka diş ipine yer verilmelidir.

 

Ağızda bulunan bakteriler genellikle dil ve diş yüzeyinde yaşarlar. Beslenme düzenimiz nedeni ile oluşan bu bakteriler zamanla dişlerde mineral yapıda bozulmalara neden olur ve diş minesine zarar vermeye başlarlar.  Bu deformasyonun sonucunda da çürük dediğimiz sağlık problemleri ortaya çıkar.

 

Temelde diş çürüklerinin oluşmasının 4 ana nedeni vardır. Bunlar;

 

  • Yetersiz ve dengesiz, karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzeni
  • Diş yapısı, tükürük miktarı gibi kişinin ağız yapısına bağlı faktörler
  • Diş veya bir diğer adıyla bakteri plağı
  • Yetersiz ağız bakımı ve hijyeni

 

Diş çürümelerinin başlıca nedenlerini oluşturan bu maddelere bakıldığında iyi beslenme, düzenli ağız ve diş bakımı, periyodik olarak diş muayeneleri ile çürüklerin önüne geçilebileceğini düşünmek hiç de yanlış olmaz. 

 

Dişin yüzeyinde oluşmaya başlayan çürükler, tedavi edilmediği takdirde ilerleyerek dentin tabakasına ulaşır. Bu tabaka dişin yüzeyine göre çok daha savunmasızdır bu nedenle bu bölgede çürük, çok daha hızlı şekilde ilerleyerek yayılır. Bu yayılma hızı standart değildir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı dişlerde mine çok daha sert olduğu için çürüğün yüzeyden başlayarak dentine ulaşması ve orada yayılması çok zaman alırken minenin zayıf olduğu dişlerde bu ilerleme çok daha hızlı bir şekilde cereyan eder. 

 

Diş çürükleri önlenebilen sağlık problemleri olmakla birlikte çürüklerle karşılaşılan durumlarda hızlıca diş hekimine başvurulduğu takdirde konforlu bir şekilde tedavisi de yapılabilen problemlerdir. Ancak çürüklerin önemsenmediği durumlarda çürükler diş kaybına neden olacak şekilde ilerleyebilir. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz bakteriler, dentin yapısına ulaştığında dişi adeta bir matkap gibi oymaya başlar. Bu oyuğun ilerlemesi de dişte birçok problemi beraberinde getirir.

 

Düzenli yapılan ağız bakımı ve etkin diş ipi kullanımının yanı sıra periyodik olarak yapılan genel diş muayeneleri ile siz de çürüklerden uzak sağlıklı gülüşlerin tadını çıkarabilirsiniz.