Dt. Tuba İbiş

1992 yılındaYozgat’tadoğdu. İlk veliseöğreniminiGebze’detamamladıktansonra 2016 yılında Marmara ÜniversitesiDişHekimliğiFakültesi’ndenmezunoldu. Ekim 2017’den beriMevsimDişAğızveDişSağlığıKliniğindedoktorolarakçalışmaktadır.

Katıldığıkongreler;

2013 FDI DünyaDişHekimliğiKongresi,

2016 TemelİmplantolojiEğitimToplantısı,

2018 IV. Genç EDAD Sempozyumu.