Uzm. Dt. Elif Coşkun

Diş Hekimi

Doğum Tarihi                04.01.1988

Doğum Yeri                   Van/Türkiye

EğitimBilgileri

 

2002-2006                    Maltepe Anadolu Lisesi               Akademik Başarı:5.00

2006-2011                    MarmaraÜniversitesiDişhekimliğiFakültesi (DDS)

2011-2018                    Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı(PhD)

İş Deneyimi

2011-2014           Medical Park Göztepe Hastaneler Kompleksi

2014-2018           Özel muayenehane/ Bağdat Caddesi/İstanbul

2018-2020           Özel Alfa Dental Klinik/ Eyüp / İstanbul

2018-2020Özel KöşkerDişKliniği/ Maltepe/ İstanbul

2020-                            Özel MevsimDişKliniği/ Pendik/ İstanbul

Kurs ve Sertifikalar

 

2002                    VakıfbankGüneşSigorta Spor KulübüVoleyboltakımı

2007                    1.TDB ÖğrenciKoluKongresiOrganizasyonKomitesi

2007                    14.TDB KongresiOrganizasyonKomitesi

2009                    16.TDB KongresiOrganizasyonKomitesi

2010                    14. Uluslararası EDAD Kongresi

2012                    Ivoclar Dental Estetik Bahar Sempozyumu

2012                     ProtezAkademisiveGnatolojiDerneği 10. UluslararasıBilimselKongresikatılımı (Antakya)- SözlüSunum

2012                     9.İstanbul Uluslararası Quintessence Diş Hekimliği Sempozyumu

2012                     İmplantüstüProtetik Tedavide Başarı- Prof.Dr. Yasemin Özkan

2012                     İmplantüstüProtetik Tedavide Başarı

2012                     Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi katılımı- Poster sunumu

2013                     American Institute of Implant Dentistry-Principles of Attachment Selection and Design for Implant Supported OverdentureWashington DC/USA

2013                     Gülüş Tasarımında Porselen LaminaVeneerler- Prof.Dr. Yasemin Özkan

2013                     FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi katılımı- Sözlü Sunum (İngilizce)

2014                     EPA (European Prosthodontic Association) 38. UluslararasıBilimselKongresikatılımı- Poster Sunumu

2015                     22. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID) Uluslararası Bilimsel Kongresi Katılımı- Poster sunumu, Antalya

2015                     CEREC İleri SeviyeEğitimi, Bensheim/Almanya

2015                    Biohorizons Global Symposium, Los Angeles, USA

2017                     Dentsply SironaWomen In Dentistry Train-the-Trainer Programı, Bensheim, Almanya

2017                     23. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi- Poster sunumu, Dalaman, Türkiye

2017                     ITI (International Team for Implantology) UluslararasıBilimselKongresi, Antalya, Türkiye

2018                     Dentsply Sirona, Train-the-Trainer Cerec SW4.6 Update Programı, Konstanz, Almanya

2018                              PhD sunumu– CAD/CAM Teknolojisiyle Üretilen Farklı Tam Seramik Inlay/Onlay Restorasyonların Marjinal Uyumlarının ve Klinik BaşarılarınınİnVivo Olarak Değerlendirilmesi: Bölünmüş AğızÇalışması(Danışman: Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan)

2019                    Prof.Dr. Erhan Çömlekoğlu- İmplant Üstü Protezlerde Oklüzyon ve Klinik Protokoller, İstanbul, Türkiye

2019                    Dentsply Sirona- 1st International DentistrySummit, Fethiye/Türkiye

2019                    24. UluslararasıTürkProsthodontiveİmplantolojiDerneğiUluslararasıBilimselKongresi, Dalaman, Türkiye

2020                    Prof. Dr. Selçuk Basa- İmplant yerleştirirken karşılaşılan zorluklara pratik çözümler

2020                    Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu- Klinikte komplikasyon riskini azaltma amaçlı protokoller: Literatür güncellemesi, İstanbul, Türkiye

İlgiAlanları

DijitalDişhekimliği, CAD/CAM restorasyonlar, Tam seramikrestorasyonlar, All-on-4, Tenis, Voleybol, Windsurf, Fotoğrafçılık

ÜyeOlduğuDernekler

TDB                 TürkDişHekimleriBirliği

TPID               TürkProstodontiveİmplantolojiDerneği

ITI                  International Team for Implantology

CADA              Computer Aided Dentistry Academy

Osseder OsseointegrasyonDerneği

Uluslararasıdergilerdeyayımlananmakaleler

 • Coşkun E, Aslan YU, Ozkan YK. Evaluation of two different CAD-CAM inlay-onlays in a split mouth study: 2-year clinical follow-up, J EsthetRestor Dent. 2019;1-7. doi:10.1111/jerd.12541
 • Aslan YU, Coskun E,Ozkan YK, Dard M. Clinical evaluation of three types of CAD/CAM inlay/onlay materials after 1 year clinical follow up, Eur J ProsthodontRestor Dent. 2019;29;27(3):131-140. doi: 10.1922/EJPRD_01891Aslan10.
 • Türker ŞB, Coşkun E,Koçak A, Ozkan YK. Palatal health of those wearing complete dentures: For how long must a tissue conditioner and chlorhexidine gluconate mouthrinse be used, Clin Exp Health Sci. 2017;7(1):1-5.

Hakemlikonferans/sempozyumlarınbildirikitaplarındayeralanyayınlar

 • Coşkun E, Türker ŞB, Ozkan YK Protezstomatitisindeprotetiktedavi, ProtezAkademisiveGnatolojiDerneği 10. 12 – 15 Nisan 2012 (SözlüSunum)
 • Coşkun E, Yıldız K, Yıldız C, Ozkan YK. Dikeyboyutkaybıilesonuçlanandişsıkmaalışkanlıklarındaprotetikyaklaşım: 2 vakaraporu, MÜ UluslararasıDişHekimliğiBilimselKongresi. 30 Ağustos – 1 Eylül 2012 (Poster)
 • Coşkun E, Şanıvar Z, Kahramanoğlu E, Yıldız C, Vanlıoğlu B, Evren B, Ozkan YK. Clinical performance of tooth-supported and implant-supported zirconia-based fixed dental prostheses, Turkey FDI 2013 İstanbul DünyaDişHekimliğiKongresi. 28 – 31 Ağustos 2013 (SözlüSunum)
 • Oztoprak O, Coşkun E., Yıldız C, Yılmaz N, Ozkan YK. Geminasyongörülendişanomalisindeprotetiktedaviyaklaşımı, RTEÜ 1. UluslararasıDişHekimliğiSempozyumu. 3 – 5 Ekim 2013 (Poster)
 • Coşkun E, Ozkan YK, Ozkan Y. CAD/CAM ileüretilen implant destekli posterior kroon restorasyonuununtekgünderehabilitasyonu: OlguSunumu. TükProstodontiveİmplantolojiDerneği 23. UluslararasıBilimselKongresi. 9-12 Kasım 2017. (Poster)

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yıldız K,Coşkun E,Yıldız C, Ozkan YK. Azalmışoklüzaldikeyboyutun 2 farklıyöntemilerehabilitasyonu, Turkish Dentistry Journal, 2013(5), 87:36-40.
 • Ozkan YK, Vanlıoğlu B, Coşkun E.Estetikrestorasyonlardagülüşdizaynınınpüfnoktaları (Bölüm 1), Turkish Dentistry Journal, 2013(9), 110:40-48.
 • Ozkan YK, Vanlıoğlu B, Coşkun E. Estetikrestorasyonlardagülüşdizaynınınpüfnoktaları (Bölüm 2), Turkish Dentistry Journal, 2013(9), 110:50-56.
 • Ozkan YK, Vanlıoğlu B, Coşkun E.Estetikrestorasyonlardagülüşdizaynınınpüfnoktaları (Bölüm 3), Turkish Dentistry Journal, 2013(9), 110:58-64.
 • Ozkan YK, Vanlıoğlu B, Coşkun E. Estetikrestorasyonlardagülüşdizaynınınpüfnoktaları (Bölüm 4), Turkish Dentistry Journal, 2013(11), 111:76-82.

Kongre/Sempozyum Posterleri

 • Coşkun E, Türker ŞB, Ozkan YK. 10th Prostodonti Akademisi ve Gnatoloji Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 – 15 Nisan 2012 (SözlüSunum)
 • Coşkun E, Yıldız K, Yıldız C, Ozkan YK. Prosthodontic approach in bruxing habits that have resulted with vertical dimension loss: 2 case reports, Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi30 Ağustos-1 Eylül2012 (Poster sunumu)
 • Coşkun E, Şanıvar Z, Kahramanoğlu E, Yıldız C, Vanlıoğlu B, EvrenB, Ozkan YK, Clinical performance of tooth-supported and implant-supported zirconia-based fixed dental prostheses, Türkiye FDI 2013 IstanbulDünya Dişhekimliği Kongresi. 28 – 31 Ağustos 2013 (SözlüSunum)
 • Oztoprak O, Coşkun E., Yıldız C, Yılmaz N, Ozkan YK. Prostodontic approach in gemination dental anomaly, RTEU 1.UluslararasıDişhekimliğiSempozyumu. 3 – 5 October 2013 (Poster sunumu)
 • Coşkun E, Ozkan YK, Ozkan Y. CAD/CAM generated implant supported one day posterior crown restoration: A case report TürkProstodontiveİmplantolojiDerneği 23. UluslararasıBilimselKongresi. 9-12 Kasım 2017. (Poster Sunumu)
 • Aslan YU, Coskun E, Ozkan Y. Clinical evaluation of 2 different CAD/CAM Inlay-Onlays as a split-mouth study: 1-year clinical follow-up. European Prostodontic Association (EPA), Amsterdam, 14-15 Eylül 2019.